Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն քաղաքականության նպատակն է տեղեկացնել newcity.am-ի այցելուներին, թե ինչ տվյալներ են հավաքվում, և ինչպես են դրանք օգտագործվում:

Տեղեկությունների հավաքում

Մենք կարող ենք հավաքել և պահել հետևյալ անձնական տեղեկությունները՝

Տեղեկությունների օգտագործումը

Սույնով Դուք համաձայնվում եք, որ մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր անձնական տեղեկությունները հետևյալի համար`

Տեղեկությունների գաղտնիությունը

Ձեր կողմից մեզ տրամադրված տեղեկությունները համարվում են միանգամայն գաղտնի և չեն կարող տրամադրվել որևէ երրորդ կողմի:

Հաշվի պաշտպանվածություն

Գաղտնաբառ ընտրելիս օգտագործե՛ք թվերի, տառերի և հատուկ նիշերի չկրկնվող համադրություն: Մի՛ հաղորդեք newcity.am-ում Ձեր հաշվի գաղտնաբառը մեկ ուրիշին: Եթե այնուամենայնիվ այդպես եք վարվում, հիշե՛ք, որ Դուք պատասխանատու եք Ձեր հաշվի անունից կատարված բոլոր գործողությունների համար: Գաղտնաբառի կորստի դեպքում այն կարող եք վերականգնել՝ կայքում սեղմելով «Մոռացե՞լ եք գաղտնաբառը» հրամանը:

Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն քաղաքականության նպատակն է տեղեկացնել newcity.am-ի այցելուներին, թե ինչ տվյալներ են հավաքվում, և ինչպես են դրանք օգտագործվում:

Տեղեկությունների հավաքում

Մենք կարող ենք հավաքել և պահել հետևյալ անձնական տեղեկությունները՝

Տեղեկությունների օգտագործումը

Սույնով Դուք համաձայնվում եք, որ մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր անձնական տեղեկությունները հետևյալի համար`

Տեղեկությունների գաղտնիությունը

Ձեր կողմից մեզ տրամադրված տեղեկությունները համարվում են միանգամայն գաղտնի և չեն կարող տրամադրվել որևէ երրորդ կողմի:

Հաշվի պաշտպանվածություն

Գաղտնաբառ ընտրելիս օգտագործե՛ք թվերի, տառերի և հատուկ նիշերի չկրկնվող համադրություն: Մի՛ հաղորդեք newcity.am-ում Ձեր հաշվի գաղտնաբառը մեկ ուրիշին: Եթե այնուամենայնիվ այդպես եք վարվում, հիշե՛ք, որ Դուք պատասխանատու եք Ձեր հաշվի անունից կատարված բոլոր գործողությունների համար: Գաղտնաբառի կորստի դեպքում այն կարող եք վերականգնել՝ կայքում սեղմելով «Մոռացե՞լ եք գաղտնաբառը» հրամանը:

Line Left